Il giorno della Memoria

Il giorno della Memoria

I.C. Via Bravetta – Roma